Projekty elektro - NN, VN , VO, MaR, BMS

Přípravná i prováděcí projektová elektrotechnická dokumentace pro:

  • bytové stavby
  • občanské stavby
  • průmyslové stavby
  • elektrické přípojky NN
  • bleskosvody
  • elektrické vytápění
  • měření a regulace
  • rozváděče a rozvodnice pro bytové, občanské a průmyslové stavby

Návrhy osvětlovacích soustav pro osvětlování vnitřních prostor

• výpočet a zhodnocení úrovně denního osvětlení
• návrh osvětlovacích soustav a kontrolní výpočet umělého osvětlení s případným doporučením pro realizaci sdruženého osvětlení
• návrh a výpočet umělého osvětlení
• vypracování světelně technické zprávy k předložení hygienikovi

Návrhy osvětlovacích soustav pro osvětlování venkovních prostor

• projektová dokumentace pro osvětlení pozemních komunikací
• projektová dokumentace pro osvětlení venkovních prostorů

E634-soucek-rd