elektroinstalace klasická

Pojmem klasické instalace rozumíme instalaci se kterou se běžně setkáváme běžně ve svém okolí.

U světelné instalace tedy normální vypínač, který po stisknutí zapne, nebo vypne svítidlo, popř. jiný elektrický spotřebič třeba ventilátor. Svítidlo je tedy řízeno pouze vypínačem. Ve skutečnosti je to provedeno tak, že je z rozvaděče je natažen samostatně jištěný přívodní kabel do vypínače, přes který se vede přívod až do samotného světelného zdroje. Vypínač popř. vypínače tedy slouží přímo k přerušení napájení ke svítidlu. Každý světelný okruh, který chceme ovládat samostatně, musí mít svůj vlastní vypínač. U zásuvkových obvodů to znamená jejich přímé napojení do rozvaděče na jistící prvky. To samé platí i pro připojení ostatních použitých technologií.

Výhody a nevýhody?

Budeme-li tento světelná okruh chtít ovládat z více míst, znamená to použít na každé další místo další vypínač. Pokud chceme pomocí zapínání a vypínaní různých světelných okruhů vytvářet světelné scény, musíme to provádět pomocí zapnutí a vypnutí několika vypínačů najednou. Máme-li světelných okruhů hodně, stává se nám ovládání této soustavy pomocí mnoha vypínačů složité a nepřehledné. Což je značná nevýhoda. Představte si např. vstupní halu, kde máme 6 světelných okruhů. Do haly jsou 4 možné stupy. Pokud budeme chtít bez omezení spínat samostatně, nebo v kombinacích tyto světelné okruhy, znamená to, že u každého místa vstupu do haly bude osazeno 6 vypínačů! Uznejte sami, bude se vat to líbit? Budete si pamatovat který vypínač je na který okruh? Odpověď ponechám na vás. Klasická instalace je tedy vhodná pro jednoduché instalace. Pokud máme místnost a v ní jeden nebo dva světelné okruhy, klasická instalace je naprosto ideální pro toto použití.

Výhodou pro použití klasické instalace je její finanční nenáročnost. Důležitým faktem je možnost výběru dodavatele elektroinstalace ze spousty kvalitních firem a spolehlivých živnostníků, kteří jsou sto realizovat takovou instalaci bez větších technických problémů. Je ovšem důležité nepodcenit výběr a vybrat správně. Instalační materiály jsou běžně dostupné v mnoha specializovaných prodejnách a velkoskladech. Na trhu působí hodně osvědčených výrobců a dodavatelů s dlouholetou tradicí působnosti. Je tedy záruka, že nabízený materiál bude kvalitní a díky velké konkurenci i za dobrou cenu.

Závěr

Chcete-li jednoduchou a levnou instalaci na malý, nebo středně velký dům, klasická instalace je pro vás ideálním řešením. Pro větší domy je klasická instalace vhodná jen tehdy, jedná li se o dům s velice jednoduchou instalací.