elektroinstalace inteligentní

Co je inteligentní instalace?

Inteligentní instalace slouží k ovládání a řízení všemožných technologií a procesů  se kterými se lze v budovách a objektech běžně setkat. Jejím hlavním úkolem  komplexně řešit použití samostatných technologií do jednoho funkčního celku. Tento systém pak řeší vše od provádění měření a regulace v topném systému, ovládání a řízení osvětlení, spínání ventilace, řízení pohonu okenních žaluzií nebo rolet, řízení pohonu otevírání a zavírání oken, spínání závlahových systémů až po vizualizaci celé použité technologie.

Samozřejmostí je spínání a stmívání osvětlení. Pokud máte více v místnostech více světelných okruhů, je možné vytvořit jejich vzájemnou kombinaci tzv. světelné scény. Můžete mít světelnou scénu pro běžný režim což může znamenat zapnutí všech světel na 100%. Naopak světelná scéna pro sledování televize nám zapne hlavní osvětlení na stropě jen na 20% a současně s ním zapne nástěnné osvětlení za televizorem. Nemusíme tedy zapínat osvětlení jednotlivě, nýbrž si osvětlení zvolíme podle požadované činnosti a denní doby. Světelné scény se dají libovolně vytvářet na základě jednotlivých přání uživatelů daných prostor.

Běžně se na chodbách a schodištích setkáváme s množstvím vypínačů což nepůsobí právě esteticky. Inteligentní instalace umožňuje do těchto prostor nainstalovat pohybové čidla, která na základě pohybu ve střeženém prostoru sami zapínají osvětlení a po uplynutí nastaveného času opět toto osvětlení vypnou. Tímto nám odpadá nutnost zapínat a vypínat osvětlení,  když procházíme těmito prostory.

Pokud často pracujete do noci a stává se vám, že musíte práci přerušit, protože už na ní jednoduše nevidíte. Musíte proto vstát jít k vypínači a zapnout osvětlení. Tuto situaci lze minimalizovat použitím snímačů osvětlení, které po snížení okolní intenzity osvětlení samy zapnou osvětlení.

Běžně se také stává, že můžete zapomenout vypnout osvětlení třeba v garáži. Za normálních okolností to zjistíte až ráno, kdy najdete jak světlo stále svítí. Tuto situaci lze snadno řešit pomocí časových funkcí.  Lze nastavit automatické vypínání osvětlení podle nastaveného času. Využití časových funkcí je velmi široké. Je možno pomocí nastavených časových funkcí přesně v danou dobu zapínat-vypínat venkovní osvětlení, spuštění-vypnutí závlahového systému,  zatažení-vytažení okenních rolet a žaluzií.

Významným podílem pro uplatnění inteligentních instalací je i možnost regulace teplot v topném systému. Určitě z vlastní zkušenosti znáte případy kdy je dům je opatřen jen jedním termostatem a podle něj se řídí teplota v celém domě. Tím nám dochází k situacím, že v některých místnostech je zima a jiných je naopak přetopeno. Inteligentní instalace tyto stavy eliminují využitím samostatných termostatů pro dané místnosti. Znamená to, že v každé místnosti je teplo udržováno na základě přednastavených hodnot. Nedochází tedy k nepříjemnému stavu kdy je v místnosti zima nebo naopak horko.

Máte-li na domě střešní okna, může se vám stát, že začne pršet a vy si vůbec nevzpomenete na otevřené okna, nebo si vůbec nevšimnete že venku začalo pršet. Inteligentní instalace pomocí informací z dešťového senzoru již při prvních kapkách zajistí zavření všech střešních oken. Dalším využitím dešťového senzoru je možnost blokovat zapnutí závlahového systému v situaci kdy začíná pršet a mělo by dojít ke zbytečné aktivaci závlahového systému.

  

Co je vizualizace? 

Procesů které lze řídit, nastavovat jejich parametry, zkoumat jejich průběhy a stavy je v inteligentní instalaci spousta. Aby bylo možné přehledně provádět všechny tyto úkony na jednou místě. Používají se tzv. vizualizace. Je to schematické znázornění celého systému, které nám umožňuje sledovat a nastavovat různé parametry v instalaci. Výhodou vizualizace je i její možnost napojení na internet. Pak máte možnost sledovat vizualizaci vašeho systému z kteréhokoliv místa, kde je možné připojit se k internetu. Můžete pak na dálku provádět jakékoliv zásahy do provozu inteligentní instalace. Příkladem může být situace kdy jste v prací a zjistíte, že musíte odjet na služební cestu. Je tedy zbytečné aby se v domě udržovala komfortní teplota. Pomocí vizualizace jednoduše nastavíte temperační teplotu a máte jistotu, že netopíte nadarmo. Případně můžete nastavit v domě náhodné spínání osvětlení, což může zmást případné zloděje, kteří si tak budou myslet. že budova je právě užívána.

 

_loxone-app-v2_453_279

Výhodou vizualizace je možnost sledovat co se v objektu děje podobu vaší nepřítomnosti. Jsou známi případy, kdy rodina na dovolené v zahraničí zjistila pomocí vizualizace, že v jejich domě se nacházejí nezvaní hosté. Přímo z místa dovolené pak tato rodina kontaktovala policii a následně došlo k zadržení lupičů.  

 Výhody a nevýhody inteligentní instalace:

Mezi hlavní výhody inteligentních instalací je poskytovaný komfort v řízení a ovládání. U velkých a rozsáhlých systémů představuje inteligentní instalace jedinou možnou cestu z důvodkupřehlednosti a komplexnosti. Zkušenosti z praxe jednoznačně potvrzují, že u velkých a rozsáhlých projektů je provedení inteligentní instalace cenově srovnatelné, nebo i v některých případech dokonce i levnější než provedení klasického způsobu instalace. Mezi další výhody patří i možnost libovolného rozšíření celé inteligentní instalace a jednoduchost kabeláže. V neposlední řadě je i možnost dodatečně přizpůsobovat a upravovat nastavení celého systému inteligentní instalace.

Hlavní nevýhodou inteligentní instalace je nepřiměřená velikost finančních nákladů při použití v malých, nebo jednoduchých systémech. Tady je to jednoznačně otázka prestiže a požadovaného komfortu ze strany investora. Další nevýhodou inteligentní instalace je, že v naši republice zatím není příliš rozšířena, tudíž jsou vysoké ceny za instalační materiály. Z toho plyne i poslední nevýhoda a to je nedostatek odborných firem na trhu, které umožňují kvalitní provedení této instalace.

Závěr 

Otázku zda použít klasickou nebo inteligentní instalaci ponechám na vás. Výhody a nevýhody obou jsem velmi stručně popsal. Přesto pokud váháte, doporučuji si na internetu vyhledat více informací. Pokud se rozhodnete jít do inteligentní instalace, nutno otevřeně říct, že to bude stát 50.000,- až 80.000,- Kč. Ovšem výsledek bude stát za to.